Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

Onderzoeksbureau PPRC en het NJI en hebben in opdracht van Pianoo de monitor zorginkoop 2018 uitgevoerd. Met de kennis die het onderzoek heeft opgeleverd hopen de onderzoekers een bijdrage te leveren aan verdere verbetering van de wijze waarop gemeenten de Wmo 2015 en de Jeugdhulp in kunnen kopen. U kunt de monitor hier downloaden.