AMvB reële prijs geldt ook bij open house-contract

In de toepassingsbepalingen bij het besluit staat dat de AMvB geldt bij een inschrijving in de zin van Aanbestedingswet. Omdat bij een open house-constructie (net als bij een aanbesteding) sprake is van een inschrijving door de aanbieder, moet de AMvB ook daar worden toegepast.

Lees het volledige bericht op de site van VNG:

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/amvb-reele-prijs-wmo-geldt-ook-bij-open-house-contract

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

Onderzoeksbureau PPRC en het NJI en hebben in opdracht van Pianoo de monitor zorginkoop 2018 uitgevoerd. Met de kennis die het onderzoek heeft opgeleverd hopen de onderzoekers een bijdrage te leveren aan verdere verbetering van de wijze waarop gemeenten de Wmo 2015 en de Jeugdhulp in kunnen kopen. U kunt de monitor hier downloaden.