Rekentool

Om gemeenten en zorgaanbieders te helpen bij het berekenen van een reële prijs voor hulp bij het huishouden hebben de sociale partners een rekentool ontwikkeld. Wanneer u als gemeente (in overleg met de zorgaanbieders in uw regio) gebruik maakt van de rekentool om het tarief voor hulp bij het huishouden te berekenen, dan houdt u automatisch  rekening met de kostprijselementen die in de ‘AMvB reële prijs’ staan vermeld. De rekentool blijft voortdurend in ontwikkeling.

De CAO-afspraken van 7 mei 2018 (i.c. 4% loonsverhoging per 1/10) en de premies 2019 zijn in de rekentool verwerkt. In deze versie treft u geen FWG-schalen meer aan en vindt u uitsluitend de HV-loonschaal terug.

Meest recente versie van de rekentool:

Rekentool-onderbouwing-tarief-HbH-versie-april-2019

Vorige versie:

Rekentool_onderbouwing_bepaling_tarief_hh2018_dd 20 juli 2018

Leeswijzer algemeen behorende bij rekentool CAO VVT versie juli 2018

Rekentool versie 6 maart 2018 hier downloaden

Conversietabel FWG-schalen naar HV-schaal:

Conversietabel versie 18 juni 2018 hier downloaden