Prijzenradar

Overzicht huishoudelijke hulp in gemeenten waar de AMvB reële prijs Wmo van toepassing is.

In de groene AMvB-plichtige gemeenten is de HV-loonschaal in het gemeentelijke tarief verwerkt. In de rode AMvB-plichtige gemeenten is de HV-loonschaal nog niet in het tarief verwerkt.