Duiding

Open house

Veel gemeenten maken tegenwoordig gebruik van de zogenoemde ‘open house ‘ constructie voor de uitbesteding van diensten, zoals hulp bij het huishouden.

In de toepassingsbepalingen bij het besluit staat dat de AMvB geldt bij een inschrijving in de zin van Aanbestedingswet. Omdat bij een open house-constructie (net als bij een aanbesteding) sprake is van een inschrijving door de aanbieder, moet de AMvB ook daar worden toegepast.

Lees het volledige bericht op de site van VNG:

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/amvb-reele-prijs-wmo-geldt-ook-bij-open-house-contract