Binnenlands Bestuur (mei 2018) gemeenten die thuiszorg schraal betalen in beeld

Volgens BTN-bestuurder Hans Buijing was de aanleiding om nu ook namen en rugnummers te noemen tweeledig. ‘Enerzijds zie ik dat de beeldvorming over dit probleem, dat al sinds de Wmo 2007 speelt, zeer uiteen loopt. Volgens ons en onze leden is de tarievenval een nijpende kwestie, maar we horen nog te vaak vanuit Den Haag en gemeenten dat er niks aan de hand zou zijn. Daarom wilden wij wat casuïstiek ophalen bij onze leden.’

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-die-thuiszorg-schraal-betalen-in-beeld.9589113.lynkx

NRC (mei 2018): De CAO is er. Nu nog zorgen dat overheden gaan betalen.

Als coalitie gaan bonden en werkgevers in de zorg nu de strijd aan met overheden en verzekeraars om geld voor de loonstijging te krijgen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/09/nu-zorgen-dat-overheden-betalen-a1602321?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall

Skipr (april 2018) Tzorg verhoogt uurloon thuishulp, nu de tarieven nog

De organisatie komt voortijdig collectieve afspraken over loonsverhoging na, de gemeenten moeten dat nog doen wat betreft inkooptarieven. Dat brengt een zeker bedrijfsrisico met zich mee. Tzorg is werkzaam in zo’n 300 gemeenten en heeft ongeveer 9200 medewerkers. De helft van de gemeenten is AMvB-plichtig, maar nog geeneen heeft de tarieven verhoogd, aldus Tzorg.

https://www.skipr.nl/actueel/id34392-tzorg-verhoogt-uurloon-thuishulp-nu-tarieven-nog.html

Voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo is de CAO-VVT van toepassing

Kamerstuk 8 september 2015 (29538-194):

In de werkingssfeerbepaling van de cao VVT is opgenomen dat de cao VVT van toepassing is op privaatrechtelijke organisaties of onderdelen daarvan die hulp bij het huishouden leveren op grond van de Wmo 2015, waaronder huishoudelijke hulp gefinancierd met de HHT-gelden. Op die afbakening in de Avv-procedure zijn geen bedenkingen ingebracht door partijen waaronder cao-partijen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. De cao VVT is vervolgens op 3 maart jongstleden algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Algemeen verbindend verklaren kan alleen indien er geen sprake is van overlappende werkingssferen.

Op basis van bovenstaande constateer ik dat er geen sprake is van overlappende werkingssferen en dat partijen van mening zijn dat bij het leveren van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo 2015, waaronder de huishoudelijke hulp gefinancierd met de HHT-gelden, de cao VVT van toepassing is.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-194.html

Zorgvisie (mei 2018): helft gemeenten betaalt thuiszorg onder de kostprijs

De AMvB is ingesteld om reële tarieven voor huishoudelijke hulp te krijgen. Die moeten volgens de AMvB rekening houden met het cao-loon van de huishoudelijke hulp, werkgeverslasten voor sociale premies, een vergoeding voor de noodzakelijke overhead en een winstmarge. Maar toch betalen gemeenten veel te weinig.

https://www.zorgvisie.nl/helft-gemeenten-betaalt-thuiszorg-onder-kostprijs/

 

Trouw (2015): brandbrief zorgsector over thuiszorgtarieven

Een vijftigtal organisaties uit de zorgsector, brancheorganisaties BTN en Actiz en ouderenbond ANBO hebben een brandbrief aan de Nederlandse gemeentes gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over de tarieven die gemeentes voor huishoudelijke hulp willen betalen.

https://www.trouw.nl/home/brandbrief-zorgsector-over-thuiszorgtarieven~a0c48a1e/

Trouw (2008): gemeenten besparen miljoenen op thuiszorg

De wethouders in Nederland gaven samen 200 miljoen minder uit aan de huishoudelijke hulp voor hulpbehoevende bewoners.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft de meevaller toe aan de marktwerking.

https://www.trouw.nl/home/miljoenen-bespaard-op-thuiszorg~a60c0305/

Gemeenten worden gecompenseerd voor de HV-loonschaal

Het ministerie van VWS en de VNG zijn van meet af aan op de hoogte geweest van de kostenstijgingen als gevolg van de HV-loonschaal en hebben afspraken gemaakt hoe gemeenten deze kostenstijging kunnen opvangen. VNG heeft daarover verschillende berichten gepubliceerd.

Het eerste bericht van VNG-> gemeenten worden gecompenseerd voor de loonschaal:

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/akkoord-over-hogere-loonschaal-huishoudelijke-hulp-wmo