Coalitie ActiZ, BTN, CNV en FNV verbaasd over uitspraken Jan Telgen

De coalitiepartners ActiZ, BTN, CNV en FNV hebben met verbazing kennis genomen van het opmerkelijke interview met Jan Telgen in Zorgvisie. De uitspraken die door Jan Telgen worden gedaan zijn voorbarig en ongegrond.

De reden dat er tot nu toe slechts 10 tot 20 signalen zijn ingediend in de regiegroep is dat veel aanbestedingen nog lopen. Op basis van eigen inventarisatie van ActiZ, BTN, CNV en FNV kan echter wel worden geconcludeerd dat de berekening van de tarieven voor hulp bij huishouden veelal niet wordt gedaan op basis van de geldende Cao VVT en tarieven hierdoor nog achterblijven. Het is echter nog veel te vroeg om tot verdere conclusies te komen. De sociale partners horen graag hoe Jan Telgen tegen dit interview aankijkt.

 

 

Veel te vroeg voor conclusies over reële tarieven huishoudelijke hulp

Minister de Jonge stelt in Skipr dat gemeenten reële tarieven hanteren voor huishoudelijke hulp. Dat is een voorbarige uitspraak die op grond van de werkzaamheden van de regiegroep niet kan worden onderbouwd.

De regiegroep heeft tot nu toe slechts 13 casussen behandeld. Veel aanbestedingen lopen nog. Op basis van een eigen inventarisatie door werkgevers (ActiZ en BTN) en werknemers (FNV en CNV) moeten we vaststellen dat de tarieven in veel gemeenten nog achterblijven.

We zien wel dat er sprake is van een voorzichtige aanpassing van de tarieven. De ‘race to the bottom’ lijkt gestopt maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van reële en dus kostendekkende tarieven.

Sociale partners hebben met VWS en VNG afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat gemeenten reële tarieven gaan hanteren. Er moet nog veel gebeuren om dit te bewerkstelligen en het is daarom nog veel te vroeg om tot conclusies te komen.

Actiz                            BTN                             FNV                             CNV

AMvB reële prijs geldt ook bij open house-contract

In de toepassingsbepalingen bij het besluit staat dat de AMvB geldt bij een inschrijving in de zin van Aanbestedingswet. Omdat bij een open house-constructie (net als bij een aanbesteding) sprake is van een inschrijving door de aanbieder, moet de AMvB ook daar worden toegepast.

Lees het volledige bericht op de site van VNG:

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/amvb-reele-prijs-wmo-geldt-ook-bij-open-house-contract

Gemeente Kampen verhoogt de tarieven voor hulp bij het huishouden

Gemeente Kampen laat deze week weten de tarieven voor o.a. hulp bij het huishouden te verhogen. Goed nieuws voor de zorgaanbieders en medewerkers die in deze gemeente werkzaam zijn.

De CAO-loonstijging van 1 oktober 2018 heeft gemeente Kampen nog niet in het tarief verwerkt.

https://www.kampen.nl/nieuws/tarieven-aan-zorgaanbieders-wmo-maatwerkvoorzieningen-aangepast

Binnenlands Bestuur: tarieven huishoudelijke hulp omhoog

Binnenlands Bestuur besteedt aandacht aan het goede bericht van gemeente Westerwolde dat de tarieven voor huishoudelijke hulp worden verhoogd. Inmiddels staat het vlaggetje Westerwolde op groen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tarieven-huishoudelijke-hulp-omhoog.9592694.lynkx

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018

Onderzoeksbureau PPRC en het NJI en hebben in opdracht van Pianoo de monitor zorginkoop 2018 uitgevoerd. Met de kennis die het onderzoek heeft opgeleverd hopen de onderzoekers een bijdrage te leveren aan verdere verbetering van de wijze waarop gemeenten de Wmo 2015 en de Jeugdhulp in kunnen kopen. U kunt de monitor hier downloaden.